Hoidettu metsätila hyvillä kangasmaapohjilla. Lähes 64 % metsän pinta-alasta on juuri parhaassa kasvu- ja tuottovaiheessa olevia nuoria ja varttuneita metsiä. Puustoa noin 2000 m3.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Vaivion osayleiskaava (426-V310111Y7), M, metsätalousaluetta

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kuviolla 482 metsälakikohde, vähäpuustoinen suo (0,6 ha).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 426-412-876-1 Vaivion kalaveden osakaskunta.