Roukalahdentien välittömässä läheisyydessä koivuvaltainen tila lehtomaisella maapohjalla. Hyvä hakkuumahdollisuus. Puustoa noin 1120 m3.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava (426-V21208Y12).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole