Rokkalassa havupuuvaltainen määräala (erillinen palsta) enimmäkseen tuoreella kangasmaapohjalla. Varttuneiden ja uudistuskypsien metsien osuus noin puolet pinta-alasta. Palstan poikki kulkee Sulkakankaan yksityistie. Puustoa noin 2070 m3.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava (426-V21208Y12) maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M), osa palstasta pohjavesialuetta (PV-2).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Sulkakankaan yksityistie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 426-404-876-1 Leppälahden kalaveden osakaskunta, Yhteinen maa-alue 426-404-878-8 Yhteiset saaret.