Sirkkalammentien varressa hyvänkokoinen, mäntyvaltainen metsätila, jossa uudistuskypsää metsää vajaa yhdeksän hehtaaria.  Pylväslaatu.  Puusto noin 3300 m3.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava (426-V21208Y12), maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M), kiinteistön lounaisnurkassa pieni alue pohjavesialuetta (pv-1).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Rantarakentaminen edellyttää poikkeamislupaa.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Sirkkalammen yksityistie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 426-404-876-1 Leppälahden kalaveden osakaskunta, Yhteinen maa-alue 426-404-878-8 Yhteiset saaret.