Lohjan kaupungin Tavolan kylässä sijaitseva Kaukametsä –niminen kiinteistö Rn:o 5:63 (kiinteistötunnus 444-555-5-63). Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 13,795 ha. 

Eri-ikäisistä kasvatusmetsistä koostuva metsäkiinteistö. Metsät pääosin parhaassa arvokasvuvaiheessa. Ei kiireellisiä hakkuita tai hoitotöitä. Tie kiinteistön eteläreunaan. Lisäksi tieoikeus kiinteistön pohjoisosaan.  

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavan mukaan kiinteistö on koko kaavan alueella M-aluetta. Kaava ei ulotu koko kiinteistölle. Metsätalousalue: Alueelta mitoitusperusteiden mukaan kertyvä muu kuin maa- ja metsätaloutta palveleva rakennusoikeus on osoitettu määrältään ja sijainniltaan osayleiskaavakartalla. Mikäli kaikkea rakennusoikeutta ei ole kirjattu osayleiskaavakartalle, lasketaan se kantatilaperusteisesti ja pinta-alaperusteisesti osayleiskaavaselostukseen liitetyn vyöhykejaon perusteella ja osoitetaan tarkoitukseen soveltuville M-alueille nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen liittyen. Ranta-alueilta (etäisyys rantaviivasta 0-200 m) kaikki rakennusoikeus on osoitettu rantaviivaperusteisesti osayleiskaavakartalla. Yksi kulma kiinteistöstä on oikeusvaikutuksettoman Nummi-Pusulan eteläosan yleiskaavan alueella, M-2 aluetta: Maa- ja metsätalousalue. Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle tulisi rakentaa vain maa- ja metsätalouden sekä niihin liittyvien sivuelinkeinojen talousrakennuksia rakennusjärjestyksen mukaisesti. Kaavaselostuksessa mainittujen mitoitusperusteiden mukainen rakennusoikeus on sijoitettu saman maanomistajan yleiskaavassa rakentamiseen osoitetuille alueille.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, kts. kiinteistörekisteriotteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistöllä on tieoikeus Hieranmäki-Sevolampi tiekuntaan. Tiemaksu ollut noin 70 €/vuosi. Lisäksi tieoikeus lakkautettujen kiinteistöjen kautta kiinteistön pohjoisosaan, kts. kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin vesi- ja maa-alueisiin kuuluvat kauppaan, kts. kiinteistörekisteriote.