Hyvin hoidettu metsätila, jossa hyvä puuston ikärakenne.

Tässä hieno metsätila, hakattavaa ja tulevaisuutta. Yli kolmannes alasta päätehakkuuvaiheen puustoa ja tilan kautta hyvä tie. Kokonaispuusto noin 2100 m3, josta 1000 m3 tukkia.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava-alue kattaa tilan pohjoisimman kulman. Sen kaavamerkintä M.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tupakankaan metsätie.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tilaan kohdistuu yksi kiinnitys, summaltaan 70 000 euroa. Kiinnitys siirretään ostajalle kaupan yhteydessä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tupakankaan metsätie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 430-412-876-1 VESIALUE PETÄJOESSA