Määräala metsää Loimaan Alastarolla Ilolan kylässä. Metsälön poikki kulkee Virttaantieltä poikkeava Räikän metsätie. Yli kahdeksankymmentäprosenttia määräalan pinta-alasta on varttunutta kasvatusmetsää. Puusto on havupuuvaltainen. Määräalan muoto on kiilamainen. Metsälön sijainti on hyvä, mutta muodossa on toivomisen varaa. 

Määräala metsää Loimaan Alastarolla Ilolan kylässä.  Yli kahdeksankymmentäprosenttia määräalan pinta-alasta on varttunutta kasvatusmetsää. Puuston määrä on noin 540 kiintokuutiota ja arvo odotusarvoineen on noin 19.500,- euroa ja taimikoiden arvo on noin 1.400,- euroa. Puusto on havupuuvaltainen. Määräalan muoto on kiilamainen. Metsälölle on hyvä tieyhteys.

Tila myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 21. lokakuuta 2019 klo 16.00 mennessä. Tarjoukset voi jättää myyntijärjestelmän, www.metsatilat.fi, kautta, sähköpostitse, vesa.yli-hongisto@metsatilat.fi, tai postitse, Länsi-Suomen Metsätilat Oy / Vesa Yli-Hongisto, Risto Rytin katu 28, 32700 HUITTINEN. Tarjousten tulee olla perillä tarjousten jättöajan päättyessä.

Myyjä hyväksyy tai hylkää tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Määräalaa rasittaa poikkikulkeva metsäautotie.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalalle on hyvä tieyhteys.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet siirtyvät määrälan pinta-alan suhteessa emätilan pinta-alaan kaupan mukana ostajalle.