Metsätila sijaitsee kahdessa palstassa Loimaalla Korven kylässä Aura-Pirkkalatien ja Kunnalliskodintien sekä Paimusmäentien risteyksen tuntumassa Aura-Pirkkalatien molemmilla puolilla. Tila on pääasiassa eri-ikäisiä taimikoita sekä varttunutta kasvatusmetsää. Kiinnostava metsälö hyvällä sijainnilla.

Metsätila sijaitsee kahdessa palstassa Loimaalla Korven kylässä. Tila on pääasiassa eri-ikäisiä taimikoita sekä varttunutta kasvatusmetsää. Puuston arvo on odotusarvoineen noin 14.000,- euroa ja taimikoiden arvo on noin 13.000,- euroa. 

Tila myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 21. lokakuuta 2019 klo 16.00 mennessä. Tarjoukset voi jättää myyntijärjestelmän, www.metsatilat.fi, kautta, sähköpostitse, vesa.yli-hongisto@metsatilat.fi, tai postitse, Länsi-Suomen Metsätilat Oy / Vesa Yli-Hongisto, Risto Rytin katu 28, 32700 HUITTINEN. Tarjousten tulee olla perillä tarjousten jättöajan päättyessä.

Myyjä hyväksyy tai hylkää tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tilaa rasittavat Palmusmäentien ja Paavolantien tierasitteet.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tila myydään iinnityksistä vapaana. Tilaa koskien on meneillään Maanmittauslaitoksen lunastustoimitus riista-aitojen rakentamista varten valtatielle numero 9.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilalle on hyvä tieyhteys.

Osuus yhteisiin Ei ole