Metsätila sijaitsee Loimaan Korven kylässä. Tila koostuu yhdestä palstasta. Tilalla on 11,1 hehtaaria uudistuskypsää metsää sekä 3,2 hehtaaria nuorta kasvatusmetsää ja 1,3 hehtaaria taimikkoa. Hieno puustoinen kohde!

Metsätila sijaistsee Loimaalla Korven kylässä. Yhdestä palstasta koostuva tila, jolla on runsaasti uudistuskypsää metsää. Tilalla on 11,1 hehtaaria uudistuskypsää metsää, 3,2 hehtaaria nuorta kasvatusmetsää sekä 1,3 hehtaaria taimikkoa. Puuston määrä on noin 2300 kiintokuutiota ja puuston arvo on odotusarvoineen noin 83.000,- euroa. Taimikoiden arvo on noin 2.700,- euroa. Suovaltaisella kohteella uudistuskypsästä puustosta valtaosa on mäntyä. Nuorissa kasvatusmetsissä valtapuuna on koivu. Hieno hoidettu kohde!

Tila myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään myyntineuvottelijalle 4.7.2021 klo 18.00 mennessä.

Myyjä hyväksyy tai hylkää tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tilaa rasittaa naapuritilojen tieoikeudet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilalle on tieoikeus Keinusuotieltä. Tiemaksun suuruun on ollut noin 80 euroa vuodessa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin siirtyvät tilan mukana ostajalle.