Kolmesta erityyppisestä palstasta muodostuva kiinteistö, jolla muun muassa omakotitalon rakennuspaikka Loppijärven rannan läheisyydessä.
 

Lopen kunnan Sajaniemen kylässä sijaitseva Lehtiranta -niminen kiinteistö R:no 31:4 (kiinteistötunnus 433-410-31-4). Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 16,611 hehtaaria.

Kiinteistön Loppijärven rantaan rajoittuvan palstan alueella on yleiskaava, kaavamerkinnät AO - erillispientalojen alue, MA - maisemallisesti arvokas peltoalue sekä M - maa- ja metsätalousvaltainen alue. M-alueella on lisäksi kaavamerkinnällä rs vakituiseen asuinrakennukseen liittyvän rantasaunan rakennuspaikka.

Pelto on ollut aiempina vuosina vuokraviljelyksessä. Kohdetta myyntiin laitettaessa vuodelle 2019 ei ole vuokrasopimusta tehtynä. Tukioikeudet siirrettävissä, jos uusi omistaja on aktiiviviljelijä. Lohkojen pinta-alat 4,76 ja 0,43 hehtaaria.

Mahdollisuus tehdä ostotarjous myös pelkästä rantapalstasta. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Loppijärven rantaan rajoittuvalla palstalla yleiskaava. Kaavamerkinnät AO - erillispientalojen alue, MA - maisemallisesti arvokas peltoalue sekä M - maa- ja metsätalousvaltainen alue. M-alueella on lisäksi kaavamerkinnällä rs vakituiseen asuinrakennukseen liittyvän rantasaunan rakennuspaikka.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Vain vakituiseen asuntoon liittyvä enintään 25 m2 suuruinen rantasauna.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

On, kts. kiinteistörekisteriote ja -kartta. Ojajärventien tiemaksu ollut alle 30 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 433-410-876-10 ja 433-410-876-11, yhteinen soranottopaikka 433-410-878-3, yhteinen venevalkama 433-410-878-5, yhteinen vesijättö 433-410-878-15 ja 433-410-878-16