Lopen kunnan Lopen kylässä sijaitseva Havuvaara-niminen kiinteistö Rn:o 11:182 (kiinteistötunnus 433-405-11-182). Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 11,950 hehtaaria.

Vain reilun viiden kilometrin päässä Lopen keskustasta sijaitseva metsätila, jonka läpi kulkee tie. Tilalla sekä taimikkoa, että varttuneempaa metsää. Keskipuusto n. 140 m3/ha. 

Kaava ei estä haja-asutusluonteista rakentamista.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

M-1 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Merkintä ei rajoita haja-asutustyyppistä rakentamista.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, talvitie, lakannut yhteinen tie. Kts. kiinteistörekisteriote liitteenä.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

On, Hallankulman yksityistie. Tiemaksu 2019 34,47 €

Osuus yhteisiin Ei ole