Lopen kunnassa sijaitseva Pajala -niminen kiinteistö Rn:o 1:117 (kiinteistötunnus 433-402-1-117). Myytävän kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 16,621 hehtaaria. Kiinteistö on kokonaisuudessaan metsämaata. Kiinteistön alueella on yleiskaava kaavamerkinnällä M-1.

Pääasiassa taimikoista ja nuorista metsistä muodostuva metsätila lähellä Lopen keskustaa. Metsätie perille ja tilan alueella iso kääntölenkki. Rehevät kasvupohjat ja hoitotyöt pääasiassa vastikään tehty.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava, kaavamerkintä M-1, maa ja metsätalousvaltainen alue.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, kts. kiinteistörekisteriote liitteenä.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköinen panttikirja 33.637,59 €, siirretään kaupanteon yhteydessä ostajalle tai tämän määräämälle taholle.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote liitteenä. Tiemaksut 2019 Hietamäentie 46,80 € ja Nyynäistentie 35,48 €

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote liitteenä.