Noin 4,0 ha määräala metsää Luumäen Ylä-Kivijärven Haapasalon saaressa.

Määräala ei rajoitu saaren rantaan, mutta sijaitsee kuitenkin osin yleiskaava-alueella. Venematka saareen tilan kohdalle on n. 1 km. Haapasalon saari on Kivijärven suurin sen sillattomista saarista. Saari onkin viime vuosina ollut aktiivisessa metsätalouskäytössä, eli siellä on useampana vuotena ollut merkittäviä hakkuita ja myyntipuu on kuljetettu sieltä lautalla Taukaniemessä sijaitsevaan purkusatamaan. Hakkuita tulee varmasti olemaan myös jatkossa, joten määräala on aivan oikeaa talousmetsää. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Määräalan pinta-alasta n. 2/3 sijaitsee yleiskaava-alueella, mutta alue on kaavaan merkitty M-alueeksi, eli kaavoituksella ei ole rajoittavaa vaikutusta metsän käyttöön.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Myytävä määräala ei ulotu saaren rantaan, eikä sille myöskään ole kaavaan merkitty ns. taustarakennusoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräalalla ei ole mitään kiinteistörekisteriin merkittyjä rasitteita tai käyttöoikeuden rajoituksia. Myöskään kaavamääräykset eivät rajoita tilan metsätalouskäyttöä.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään vapaana kiinnityksistä tai muista kiinteistörasituksista.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevan määräalan emäkiinteistöllekään ei ole kiinteistörekisteriin kirjattua tie- tai venevalkamaoikeutta, mutta sellaiset tullaan määrittämään tulevassa lohkomistoimituksessa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pinta-alansa mukaisen osuuden emätilan osuuksista Husulan yhteisten vesialueiden osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen. Osuudet ilmenevät tämän myyntiesitteen liittenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta.