Metsätila sillä sijaitsevine talouskeskuksineen ja siihen liittyvine oheisrakennuksineen, rakannelmineen ja tarpeistoineen Palvas -nimisen järven rannalla Luumäen Mutin kylällä.

Tilan kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 16,068 ha, mutta sen todellinen pinta-ala on liki 17 ha. Tilan talouskeskus sijaitsee yleiskaava-alueella, lähiosoitteessa Syvävuori 23, ja siihen kuuluu 1940-luvulla valmistunut, 56 kerrosneliömetrin suuruinen asuinrakennus, jossa on sähköliittymä, mutta ei muita mukavuuksia. Se ei siis sovellu nykyajan vaatimustason vakituiseksi asunnoksi, mutta kylläkin vapaa-ajan asunnoksi ja tilan tukikohdaksi.  Talossa on puulämmitys, sähkön lisäksi ei muita mukavuuksia. Talouskeskuksen kaavamerkintä on vapaa-ajan asunto, joten rakennusoikeutta on yhteensä 180 m2, josta siis valtaosa käyttämättä. Talouskeskukselta on rantaan n. 200 m ja rantaan johtaa polku. Talouskeskuksen pihapiiriin kuuluu myös 1950-luvulla valmistunut, n. 20 m2 suuruinen talousrakennus ja saunarakennus. 

Kaikki rakennukset ovat ryhdissään ja niiden kunto on kohtalainen. Näyttö sopimuksen mukaan.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Palvaksen ranta-alue, mukaan lukien tilan talouskeskus pihapiireineen sijaitsee yleiskaava-alueella. Kaavakartta on tämän myyntiesitteen liitteenä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Rannan lähialueelle ei ole rakennusoikeutta, mutta tilan talouskeskuksella on runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta. Rakennusoikeutta on yhteensä 180 m2.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tilalle muodostaa rasitteen vain sen poikki kulkeva Mörönpesän metsätie. Rasite ilmenee kiinteistörekisteriotteelta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään vapaana kaikista kiinteistörasituksista (rasitustodistus on tämän myyntiesitteen liitteenä)

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Mörönpesän metsätie kulkee tilan poikki tilan talouskeskuksen pihapiirin sivuitse ja lisäksi tilan eteläpäähän Kiikankalliolle on tieoikeus. Tieoikeudet ilmenevät myyntiesitteen liitteinä olevista kiinteistörekisteriotteesta ja tilan karttatulosteesta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla on osuuksia Himottulan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen. Osuudet ilmenevät liitteenä olevalta kiinteistörekisteriotteelta.