Kolmen tilan muodostama kokonaisuus Luumäen Livolla. Livonniitty - nimisellä tilalla on myös yksi vapaa-ajan asunnon rakentamisoikeus Tuohtiaisen rannalla (Väliväylän varrella).

Kolmen eri rekisteriyksikön muodostama kokonaisuus, josta n. 12,2 ha on yhtenäistä aluetta ja Heikinpelto -niminen , n. 1,8 ha suuruinen tila on n. 300 m päässä muista tiloista erillisenä palstana. Livonniittu -nimisen tilan kohdalle on yleiskaavaan merkitty yksi rakennusoikeus vapaa-ajan asunnolle oheisrakennuksineen. Rakennuspaikka on Tuohtiainen -nimisen järven eteläpäässä, joten se kuuluu Väliväylän vesistöalueeseen, josta pääsee esim melomalla idän suuntaan Luumäen Kivijärvelle ja länteen aina Kymijoelle saakka.

Kolmen tilan kokonaisuus myydään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena, mutta tiloista otetaan vastaan myös erillistarjouksia. Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä kohteesta saamansa tarjoukset tai osatarjoukset. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilakokonaisuuden pinta-alasta n. 6 ha sijaitsee yleiskaava-alueella ja kaavaan on merkitty yksi vapaa-ajan asuintontti Livonniitty -tilan kohdalle. Rakennuspaikka ilmenee tämän myyntiesitteen liitteenä olevalta kaavakartalta.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yleiskaavaan on merkitty Livonniitty tilan kohdalle yksi rakennusoikeus vapaa-ajan asunnolle oheisrakennuksineen Tuohtiaisen länsirannalle. Rakennusoikeutta on yhteensä 180 m2. Rakennuspaikka ilmenee myyntiesitteen liitteenä olevalta kaavakartalta.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tilojen rasitteet ilmenevät tämän myyntiesitteen liitteinä olevilta kiinteistörekisteriotteilta ja karttatulosteilta. Mikllän tiloista ei ole naapurikiinteistölle johtavien rasitetieoikeuksien ja Heikinpelto -tilan talousveden otto-oikeudn lisäksi mitään muita rasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaikki kolme tilaa myydään vapautettuina kaikista kiinteistörasituksista.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilojen Livo ja Heikinpelto kiinteistörekisteritietoihin on kirjatta rekisteröidyt rasitetieoikeudet. Tilan Livonniitty rekisteritiedoissa ei rasitetieoikeutta ole kirjattuna, mutta sillekin kulkee tie perille ja kun tilat Livo ja Livonniitty muodostovat yhtenäisen maantieteellisen kokonaisuuden, niin käytännössä kaikkien ilojen tieoikeudet ovat kunnossa. Katso kiinteistörekisteriotteet ja tilojen karttatulosteet.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tiloilla Livo- ja Livonniitty on myös oikeuksia yhteisiin alueisiin. Osuudet ilmenevät ko. tilojen kiinteistörekisteriotteilta.