Luoteis-Luumäellä, Pöljön kylässä sijaitseva pieni metsätila, jolla myös sijaitsee tilan vanha talouskeskus, josta saa remontoimalla vapaa-ajan asunnon. Tilan länsilaidalta on lyhimmillään n. 250 m Salmentojärven rantaan, eikä talouskeskukseltakaan ole rantaan kuin n. 500 m. Omaa rantaa ei kuitenkaan ole. Tarjousten jättämiselle ei ole asetettu määräaikaa, joten kohde myydään heti, kun siitä saadaan myyjää tyydyttävä tarjous. 

Tarjousten jättöaika Kankala tilasta päättyy perjantaina 2.8.2019!

Tilalla on metsää n. 7,2 ha ja lisäksi tilan vanha talouskeskus, joka sijaitsee lähiosoitteessa Pöljöntie 476. Talouskeskuksen kaikki rakennukset ovat vanhoja ja ne ovat olleet jo pitkään asumattomina ja ilman perusläpöä talvisin. Päärakennus on asuintilojen osalta n. 48 m2 ja kokonaisalaltaan n. 80 m2. Lisäksi taloukeskukseen kuuluu vanha navetta, sekä aitta- ja saunarakennukset, sekä puucee. Talouskeskus on kunnostettavissa vapaa-ajan asumiseen.

 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kohde sijaitsee kokonaan oikeusvaikutteisen kaava-alueen ulkopuolella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tila ei ulotu minkään vesistön rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteiden lisäksi tilalla ei ole mitään rasitteita tai vallinnanrajoituksia. Tierasite ilmenee kiinteistörekisteriotteelta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tilaan ei kohdistu mitään velkakiinnityksiä tai muitakaan kiinteistörasituksia (katso rasitustodistus)

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila on osakkaana Pöljön yksityistiessä, joka kulkee siis myös tilan halki muodostaen siten myös tierasitteen Kankala-tilalle. Tiemaksu on ollut viime vuosina n. 190 € / vuosi. (katso kiinteitörekisteriote ja kiinteistön karttaote)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla on osuuksia Kukkarolammen yhteiseen, rekisteröityyn vesialueeseen ja Himottulan osakaskunnan yhteiseen, rekisteröityyn vesialueeseen. Osuudet ilmenevät tämän myyntiesitteen liitteenä olevalta kiinteistörekisteriotteelta.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta