Pieni metsätila lähellä Luumäen kuntakeskus Taavettia.

Valtatien 26 varrella sijaitseva n. 3 ha metsätila, jolta matkaa Taavetin taajamaan vain n. 3 km. Tila sijaitsee valtatie 26:n varrella, tien itäpuolella (tai tarkemmin kaakkoispuolella) heti Heimalan asutustaajaman jälkeen Haminan suuntaan ajettaessa.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Tila sijaitsee oikeusvaikutteisen kaava-alueen ulkopuolella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tila ei rajoitu minkään vesistön rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tilaa rasittaa vain naapurikiinteistölle johtava 2 n leveä rasitetieoikeus ja maantien suoja-alue valtatien varressa. Katso myyntiesitteen liitteenä oleva kiinteistörekisteriote ja kiinteistörekisterin karttatuloste.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään vapaana kaikista velkakiinnityksistä ja muista kiinteistörasituksista. Katso myyntiesitteen liitteenä oleva rasitustodistus.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila sijaitsee valtatien varrella.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla on osuuksia Himottulan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen. Osuudet ilmenevät liitteenä olevalta kiinteistörekisteriotteelta.