Metsätila Luumäen Kirkkotien varressa.

Pinta-alaltaan 18, 5 hehtaarin suuruinen metsätila Luumäen kirkolta Suoanttilaan johtavan Kirkkotien varressa, Haimilantien risteystä vastapäätä ja rajoittuen koillisrajaltaan myös Petäjäsaaren tiehen. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Tila sijaitsee oikeusvaikutteisen kaava-alueen ulkopuolella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tila ei rajoitu mihinkään vesistöön.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tilalle muodostavat rasitteen naapurikiinteistöille johtavat rasitetieoikeudet, mutta nekin rasittavat vain tilan rajoja.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään vapaana kaikista kiinteistörasituksista.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila rajoittuu pohjoispäästään Kirkkotiehen, joka on valtion ylläpitämä yleinen tie.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Tilalla ei ole osuuksia yhteisiin alueisiin.