Metsätila Luumäen länsilaidalla, Ahostenmaalla. Metsää n. 10 ha ja vähän toista hehtaaria vuokrattua peltoa, sekä tilan vanha talouskeskus lähiosoitteessa Ahostenmaantie 119 sijaitsevine rakennuksineen. Tilalle ei ole kiinteistörekisteriin kirjattuja tieoikeuksia, joten rasitetieoikeus haetaan yksityistietoimituksella. 

Tilalla on vahvapuustoista metsää n. 9,7 ha ja kahdessa eri lohkossa olevaa peltoa hieman toista hehtaaria, sekä tilan vanha talouskeskus oheisrakennuksineen. Talouskeskus on sähköistetty, mutta muita mukavuuksia ei ole.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Tila sijaitsee oikeusvaikutteisen kaava-alueen ulkopuolella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tila ei ulotu minkään vesistön rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tilalle ei ole kirjattu mitään rasitteita tai rajoitteita kiinteistörekisteriin, eikä muitakaan rasitteita ole tiedossa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään vapautettuna kaikista kiinteistörasituksista.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Tilalle ei ole kiinteistörekisteriin kirjattua tieoikeutta. Tieoikeuden kirjaaminen kiinteistörekisteritietoihin edellyttää yksityistietoimitusta, jota haetaan maanmittauslaitokselta.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Tilalla on osuuksia Lakkalan osakaskunnan yhteisen vesialueeseen ja rekisteröityyn yhteiseen maa-alueeseen. Osuudet ilmenevät tämän myyntiesitteen liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteelta.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta