Hyvän kokoinen metsätila hyvien kulkuyhteyksien varella Pohjois-Luumäellä.

Pinta-alaltaan n. 60 ha suuruinen metsätila, joka koostuu kolmesta eri palstasta. Kohde myydään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena, mutta kustakin kolmesta palstasta otetaan vastaan myös erillistarjouksia. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Tila kokonaisuudessaan sijaitsee oikeusvaikutteisen kaava-alueen ulkopuolella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tila ei ulotu minkään vesistön rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Savitaipaleentien suoja-alueet muodostavat rasitteen sekä palstalle 2 että 3. Palstan 2 luoteisrajaa pitkin kulkeva Lökäsentie muodostaa myös rasitteen palstalle. Ei muita kiinteistörekisteriin kirjattuja rasitteita, mutta luonnollisesti järjestäytymättömän Hautakankaan tien kulku läpi Purassuon palstan rasittaa tilaa, vaikka rasitetta ei ole rekisteröitykään. (Kiinteistörekisteriote ja tilan karttatuloste rajapyykkiaineistoineen ovat myyntiesitteen liitteenä.)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään vapaana kaikista kiintestörasituksista. (Rasitustodistus on myyntiesitteen liitteenä.)

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilan palstat 2 ja 3 rajoittuvat kantatiehen 378, eli Savitaipaleentiehen. Lisäksi Savitaipaleentien länsipuoleisen palstan luoteispäässä kulkee Lökäsentie, johon tilalla on rekisteröity tieoikeus. Tilan suurimmalle palstalle, eli Purassuon palstalle ei rekisteröityä tieoikeutta ole, mutta koska järjestäytymätön Hautakankaan tie, eli tie joka kulkee Kontulantieltä Savitaipaleentielle, kulkee tilan halki, niin luonnollisesti tilalla on oikeus tietä käyttää ja sen varteen on mahdollista puita varastoida. (Kiinteistörekisteriote ja tilan karttatuloste rajapyykkiaineistoineen ovat myyntiesitteen liitteenä.)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla on osuuksia Kontulan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen. Osuudet ilmenevät myyntiesitteen liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta.