Upea Näsijärven vesistön Tarjanneveden rannalla sijaitseva kiinteistökokonaisuus, joka käsittää Kinnari -nimisen metsätilan, järvellä sijaitsevine pienine kareineen sekä Pulverkkilahti nimisen rantatontin.  Molemmat ovat itsenäisiä kiinteistöjä.  Tilan Kinnari pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 27,767 hehtaaria, Pulverkkilahti on pinta-alaltaan 0,306 hehtaaria.

Kinnarin ainespuumäärä on metsäarvion mukaan noin 2850m3.  Tilan pinta-alasta on nuorta- ja varttunutta kasvatusmetsää yhteensä reilut 50%.  Uudistuskypsää puustoa on noin 900m3.  Puustot ovat valtaosin hyvin hoidettuja.  Tilalle johtaa kesäkorjuukelpoinen tieyhteys, joka kulkee myös tilan poikki, lähes rantaan saakka.  Tilaan kuuluvan rantaviivan pituus on noin 370m, rantarakentamisoikeutta ei ole.

Tilalta Kinnari kertyy linnuntietä etäisyyttä noin 300 metriä kiinteistölle Pulverkkilahti, joka käsittää rantakaavan mukaisen loma-asuntotontin Tarjanneveden Virkahiedanlahden rannalla.  Tontin kokonaisrakennusoikeus on kaavan mukaan 120krs-m2.  Tontille ei ole tieyhteyttä, mutta kiinteistörekisteriin kirjattu 7 metriä leveä tieoikeus on olemassa (kts. lohkomiskartta).  Tieyhteyden aikaansaamiseksi tulisi uutta tietä rakentaa hieman yli 300 metriä.   Kohteen valokuvista viimeiset 12 kuvaa on kyseiseltä tontilta.

Hintapyyntö: 170.000 euroa / kirjalliset tarjoukset viimeistään 23.4.2021  


 

Kaava Ranta-asemakaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kiinteistölllä Pulverkkilahti on rakennusoikeus loma-asunnolle. Kiinteistön Kinnari ranta-alueella ei kaavan mukaan ole rakentamisoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöllä Kinnari on tierasitteita ja oikeus autojen pitämiseen. Kiinteistöön Pulverkkilahti ei kohdistu mitään rasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On