Hyväkasvuiset maapohjat omaava, kahdesta palstasta muodostuva metsätila lähellä Kolhon taajamaa.  Kuusivaltainen puusto.  Ainespuumäärä arvion mukaan yhteensä noin 1441m3, josta uudistettavaa puustoa reilut 600m3.  Hintapyyntö: 60.000 euroa / kirjalliset tarjoukset viimeistään 6.9.2019   

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On