Hieno iso tila Vilppulan Sammallammintien varrella. Näin isoja on harvoin myynnissä.
Kohde muodostuu kahdesta eri tilasta, Rajakytö ja Toivola. Rajakydön pinta-ala on noin 3,3 ha.
Toivolan pinta-ala on noin 90 ha. Tilasta Toivola on myyty aiemmin määräalakaupalla tien alapuoli (ranta) sekä tilan tien yläpuolelta, länsirajalta naapurille liiterin tontti, noin 1,75 ha määräalakaupoilla. Määräalat ovat vielä lohkomatta, mutta ne on huomioitu oheisessa metsäarviossa. Määräalojen ostajat vastaavat niiden lohkomiskuluista.
Tilan alueella on hyvä metsätieverkosto ja sen kehitysluokkajakuma on hyvä. Kaikkea löytyy.

Tässä on hyvä metsä sijoituskohteeksi.
 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Osa tilan aluetta on rantayleiskaavan laita-aluetta, joka on merkitty merkinnällä M.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tilalla ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantien suoja-alue ja tilalle kulkeva metsätie rasittaa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö myydään kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiekunnan tie menee tilan läpi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus yhteisiin vesialueisiin.