Hyvät metsät ja tiestö. Yksi rantarakennuspaikka, aamuauringon puolella.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (507-Y200815225).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavaan merkitty yksi rantarakentamispaikka. Tarkemmin Mäntyharjun kunta.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Turkintie ja Jonnilantie, kts. kiinteitön karttaote.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 507-424-876-1 Valtolan osakaskunta Yhteinen maa-alue 507-424-878-10 Myllypalsta