Myydään metsää ja tukikelpoista peltoa sisältävä kiinteistö. Myytävästä kohteesta n. 178,3 ha on metsää ja n. 17,7 ha peltoa. Kauppaan kuuluu perustukioikeuksia 19, 5 ha. Kauppaan kuuluu myös n. 200 m3 suuruinen, betonirakenteinen ja kattamaton lietekaivo. Myyntiesitteessä esitetty hintapyyntö koskee koko myytäävää kiinteistöä, mutta kohteesta voi tarjota erikseen "metsäkokonaisuudesta" ja "peltokokonaisuudesta" Metsäkokonaisuus käsittää Toppilan metsäautotien eteläpuolelle ja Pahkalan maantien länsipuolelle sijoittuvan palstan. Peltokokonaisuuteen kuuluu kahdessa erillisessä sijainnissa olevat pellot ja niiden ympäristössä sijaitsevat metsät, sekä lietesäiliö. (kts. liitekartat) Mainitse tarjouksessasi koskeeko tarjouksesi koko myytävää kohdetta vai edellä mainittuja osakokonaisuuksia.

Myyjä pidättää kiinteistöstä itsellään tilakeskukseen sijoittuvan, n. 9 ha suuruisen määräalan rakennuksineen ja liittymineen (kartta liitteissä) Myyntiesitteessä mainituissa pinta-aloissa on jo huomioitu pidätettävä määräala. Liitteenä olevan peltoarvion mukaisista pinta-aloista tulee kuitenkin vähentää pidätettävään määräalaan sisältyvä pellon pinta-ala, n. 0,5 ha.

Mikäli kohde myydään yhtenä kokonaisuutena, niin ostaja vastaa pidätettävän määräalan lohkomiskustannuksista, jotka ovat Maanmittauslaitoksen hinnaston mukaan (19.11.2018) 1530 €. Mikäli kohde myydään erillisinä metsä ja peltokokonaisuuksina, tulee lohkomiskustannnukset siinäkin tapauksessa ostajien maksettavaksi. Välittäjä neuvottelee lohkomiskustannuksien jakamisesta ostajien kanssa. Tässä tapauksessa lohkomiskustannus on suurempi kuin edällä mainittu summa.

Myytävä kiinteistö on osakkaana Toppilan metsäautotien perusparannushankeessa. Kiinteistön osuus kustannuksista on kustannusarvion mukaan kemera-tuella vähennettynä 12512 €+alv 24%. Kyseinen kustannus siirtyy kaupassa kiinteistön tai "metsäkokonaisuuden" ostajan vastattavaksi.

Kiinteistön tai "osakokonaisuuksien" kauppan toteutuminen vaatii myyjän hyväksynnän lisäksi pantinhaltijoiden suostumusta, joten tarjousten on oltava voimassa vähintään 1 kuukauden tarjousajan päättymisestä lukien.

Myytävän kiinteistön metsät ovat taimikko ja kasvatusmetsä valtaisia. Kokonaan tai osin tekemettömiä metsänuudistusalueita tai heikosti onnistuneita luontaisen uudistamisen alueita on kiinteistöllä metsäarvion mukaan n. 34,3 ha. Viljelytöistä aiheutuvia kustannuksia on huomioon metsäarviossa kuviokohtaisesti.

Kiinteistöjen peltojen tarkempi kuvaus löytyy liitteenä olevasta peltoarviosta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset rasitteet ja oikeudet. Lisäksi rasitteena on myyntiesitteessä selostettu kustannusvastuu metsäautotien perusparannushankkeesta (kustannusarvio kemera-tuella vähennettynä 12512 € + alv 24 %)

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kohteeseen on vahvistettuja kiinnityksiä ja kauppan toteutuminen edellyttää pantinhaltijoiden suostumusta. Kohde myydään panttivastuista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset tieoikeudet ja rasitteet.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöllä ei ole kiinteistörekisteriotteelle kirjattuja osuuksia yhteisiin oikeuksiin tai alueisiin.