Hyvin hoidettu hyvässä tuottovaiheessa oleva metsätila metsäautotien varrella, tilalla on myös yleiskaavan mukainen rantarakentamispaikka Urpalanjoen rannassa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Rantayleiskaava 489-220501-54.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Rantayleiskaavan mukainen rantarakentamispaikka Urpalanjoen rannassa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Hunkerin metsäautotie.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Hunkerin yksityistie ja myös osakkuus Hostikantiessä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 489-409-876-1 Muurikkalan osakaskunta.