Metsätila Luotokankaantien varressa jossa pääosin hyvässä tuottovaiheessa olevaa kasvatusmetsää. Harvennushakkuutarvetta heti n. 2,9 ha:n alueella.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeuksia, katso kiinteistörekisteriote ja -kartta.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitys 8500 €, myyjä sähköisen panttikirjan saajana, luovutetaan korvauksetta ostajalle.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote ja -kartta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteiseen vesialueeseen 489-409-876-1 Muurikkalan osakaskunta.