Metsätila jossa on taimikkoa 3,3 ha, kasvatusmetsää  1,4 ha ja uudistuskypsää metsää 0,4 ha. Taimikoissa on hoitotöitä runsaasti. Kulkuyhteyttä virallisen tieoikeuden kautta ei ole rakennettu. Tilan länsipuolella kulkevan metsäautotien käytöstä on sovittu aina tarvittaessa. Metsäautotieltä johtaa traktorikelpoinen ajoura kohteen luoteiskulmaan.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava 489-200212-6.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote ja -kartta. Virallisen tieyhteyden kautta ei ole olemassa tietä vaan kulkemisesta on sovittu tilan länsipuolella kulkevan metsäautotien kautta aina tapauskohtaisesti. Tilalla ei ole tieoikeutta metsäautotiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteiseen vesialueeseen 489-409-876-1 Muurikkalan osakaskunta.