Määräala metsätilasta hyvien tieyhteyksien varrella. Pääosin kasvatusmetsää ja taimikkoa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaavan vaikutusalue ei yllä määräalalle.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote ja -kartta

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pinta-alansa suhteessa osuudet yhteisiin vesialueisiin, katso kiinteistörekisteriote.