Hyvällä sijainnilla oleva 11,1 ha metsätila Suomenniemellä Kukaskoskentien varressa. Tilalla on kovilla mailla uudistuskypsää metsää, nuorta kasvatusmetsää sekä taimikkoa. Suoalueista suurin osa on kitumaita.

Lähivuosien hakkuumahdollisuudet ovat Kukaskoksentien varressa olevilla uudistushakkuu- sekä  ensiharvennuskuviolla.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tee tarjous 28.8.2019 mennessä.

KÄY TUTUSTUMASSA !

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kukaskoskentie. Katso tarkemmin kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kukaskoskentie. Katso tarkemmin kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 491-502-876-1. Katso tarkemmin kiinteistörekisteriote.