Mikkelin Ylivedellä Korsijärventien varressa noin 31 ha metsäkiinteistö. hp. 70 000 euroa. Pyydetään tarjouksia 28.6 15.00 mennessä.

Kohteesta voi tarjota myös hintapyyntöä vähemmän tai hintapyyntöä enemmän. Myynnissä vain osa kiinteistöstä, liitekarttaan vihreällä merkitty alue.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kantatilan kiinteistörekisteriotteella on maininta: Aikaisemmin perustetut rasittavat tätä rekisteriyksikköä. Myyjä ei tiedä ja välittäjä ei ole selvittänyt rasittaako kiinteistörekisteriotteelta ilmenevä rasite myytävää kiinteistöä. 1) Sorvasen yksityistierasite 2) Korsijärven yksityistierasite 3) Tilalla on 8 m tieoikeus tilan Kuntola 491-473-1-34 alueella. (Sorvasen metsätieltä tilan Kuntola kohdalla tilalle.) Muut kiinteistörekisteristä ilmenevät tieoikeusrasitteet eivät koske myytävää kiinteistöä. Lisäksi Sorvasentieltä tilan kautta kulkevalle metsätielle voi tulla lohkomistoimituksessa tieoikeusrasite kiinteistöstä lohkottavalle määräalalle. Metsikkökuvion 6, pinta-ala noin 1,6 ha metsänuudistamisvelvoite siirtyy kaupanteossa ostajlle. Ostaja vastaa kustannuksellaan metsikkökuvion metsänviljelykustannuksista.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistö rajoittuu Korsijärven yksityistiehen Kiinteistölle menee metsätie Sorvasen metsätieltä. Ostaja on tietoinen, että kiinteistön lohkomistoimistuksessa Sorvasentieltä tilan kautta tulevalle metsätielle voi tulla tieoikeusrasite kiinteistöstä lohkottavalle määräalalle.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

On osuus: 1) Yhteinen vesialue 491-876-48-0 Pitkälahden osakaskunta 2) Yhteinen maa-alue 491-878-4-0 Yht. saaret 3) Yhteinen vesialue 623-876-14-1 Yhteinen vesialue Kauppaan kuuluu 1/10000 osa myyjän kiinteistön jakossopimuksessa saamista osuuksista yhteisiin