Mikkelissä Parantalantien varressa noin 6,3 ha:n määräala metsätilasta ja 2,359 ha:n kiinteistö lähellä Kaijatsaarentietä.  Parantalantien varressa oleva määräala rajoittuu useasta kohdasta Keskimmäinen nimiseen järveen. Heti hakattavissa olevaa puustoa.  hp. 45 000 euroa.  Huom, esitteen tietoja päivitetty 27.8. myyty 0,1 ha kuviosta 1.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Määräalalle kiinteistöstä Parantala ei ole Mikkelin kaupungin kaavoituksesta saadun tiedon mukaan rantarakennusoikeutta. Ranta-alueen ulkopuolelle voi olla mahdollista saada rakennuslupa. Luvan saantia ei ole kirjallisesti varmistettu.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöllä Koivula ei ole rasitteita. Määräalaa (kiinteistö Parantala) rasittaa Parantalan yksityistien tierasiteoikeus. Lisäksi kiinteistöä Parantala rasittaa kiinteistöjen Eevaniemi ja Mäntylä tieoikeus Kiinteistörekisterissä on maininta Aikaisemmin perustetut rasitteet koskevat tätä rekisteriyksikköä. Myyjä ei tiedä ja välittäjä ei ol selvittänyt, koskeeko maininta määräalaa. Määräalan kohdalla järven rannassa on kiinteistöjä, joille ei kiinteistörekisteristä ilmene tieoikeutta. Määräalaa rasittaa 8 m tieoikeus Kallioniemenpolku tieltä metsikkökuvion 1 kautta rajamerkin 52 luota naapurikiinteistölle.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistöllä Koivula on 6 metrin tieoikeus tilan Kuusela 491-434-12-80 metsän kautta tielle. Määräalalla kiinteistöstä Parantala Parantalantie ja Kallioniemenpolku menevät kaupan kohteen kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistöllä Parantala on osuuksia yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin: 1) Yhteinen vesialue 91-434-876-7 Norola 11-12 osakaskunta.