Myytävänä Mikkelin Rantakylässä Rytkösentien varressa noin 5,3 ha:n metsätila.Rytkösentie, 50600 MIKKELI. Kaavamerkintä MU, maa- ja metsätalousvaltainen alue, ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja. Kiinteistöllä ei ole rakennuksia ja rakennusoikeutta. Myyjä lohkoo kiinteistöstä Kuuskallio 491-411-1-101 noin 2000m2, joka liitetään myyjän kustannuksella kiinteistöön Onkilahti. Myytävän kiinteistön pinta-ala on noin 5,308 ha. Pyydetään tarjouksia 5.7 15.00 mennessä. Kohteesta voi tarjota hintapyyntöä vähemmän tai hintapyyntöä enemmän. Ostaja voi tarjota ostettavaksi myös molempia kiinteistöjä kokonaisuudessaan. Myyjä päättää 5.7 jälkeen, myydäänkö rantakiinteistö Onkilahti  ja Kuuskallio metsätila yhdellä kaupalla vai useammalla kaupalla eri ostajille.  Kiinteistöön Onkilahti tilan länsipäästä siirrettävä määräala (noin 0,2 ha) on merkitty maastoon punaisella kuitunauhalla. Myytävä kiinteistö on merkitty viitteellisesti karttaan kuuskalliokuviokartta.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavamerkintä MU

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rytkösentie 8 m

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

On, 80 000 euroa. Mikäli kiinteistöt Onkilahti ja Kuuskallio myydään yhdellä kaupalla samalle ostajalle, panttikirjat siirretään rasitteista vapaana ostajalle kaupanteossa myyjän kustannuksella. Jos kiinteistöt myydään eri ostajille, panttikirjat kuoletetaan kaupanteon yhteydessä myyjän kustannuksella.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rytkösentie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 491-876-65-1 Itä-Puulan-Korpijärven osakaskunta