Mikkelissä Kyyveden saaressa 10, 4 ha:n metsätila. Puustoa noin 900 m3.Hp. 49 000 euroa. Myydään ilman tarjousaikaa. Tee tarjous! Jäätä pitkin pääsee kävelemällä Tyltynniemestä tutustumaan tilaan. Tilaan tutustuvan on syytä varmistua jään paksuudesta. 6.3 on kantavaa jäätä ollut  Hinskansaaren ja Tyltynniemen välissä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Rantojensuojeluohjelma-alue, Natura, Kaavamerkintä SL-4 Metsänhakkuisiin ei suojelumerkinnällä ole ollut vaikutusta. Ely:n kanta metsänkäsittelystä on esitteellä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteristä ei ilmene tieoikeuksia. Saareen kulku on on ollut Tyltynniementien kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 213-876-32-1 Pohjois-Puulan osakaskunta 2) Yhteinen vesialue 491-876-61-1 Rauhajärven osakaskunta 3) Yhteinen vesilalue 491-876-67-1 Kyyveden osakaskunta