Saaritila. 

Mikkelissä Kyyveden saaressa 10, 4 ha:n metsätila. Puustoa noin 900 m3.Hp. 44 000 euroa. Myydään ilman tarjousaikaa. Tee tarjous! Kesällä 2021 Kyyvedellä korjataan puuta lautalla ja puun korjuusta saaresta on mahdollista sopia. Kysy lisätietoja puun korjuusta kesällä 2021 välittäjältä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Rantojensuojeluohjelma-alue, Natura, Kaavamerkintä SL-4 Metsänhakkuisiin ei suojelumerkinnällä ole ollut vaikutusta. Ely:n kanta metsänkäsittelystä on esitteellä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteristä ei ilmene tieoikeuksia. Saareen kulku on on ollut Tyltynniementien kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 213-876-32-1 Pohjois-Puulan osakaskunta 2) Yhteinen vesialue 491-876-61-1 Rauhajärven osakaskunta 3) Yhteinen vesialue 491-876-67-1 Kyyveden osakaskunta