Mikkelissä Kyyveden saaressa 10, 4 ha:n metsätila. Puustoa noin 900 m3.Hp. 45 000 euroa. Myydään ilman tarjousaikaa. Tee tarjous! 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Rantojensuojeluohjelma-alue, Natura, Kaavamerkintä SL-4 Metsänhakkuisiin ei suojelumerkinnällä ole ollut vaikutusta. Ely:n kanta metsänkäsittelystä on esitteellä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteristä ei ilmene tieoikeuksia. Saareen kulku on on ollut Tyltynniementien kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 213-876-32-1 Pohjois-Puulan osakaskunta 2) Yhteinen vesialue 491-876-61-1 Rauhajärven osakaskunta 3) Yhteinen vesialue 491-876-67-1 Kyyveden osakaskunta