Mikkelissä Kyyveden saaressa 10, 4 ha:n metsätila. Hp. 54 000 euroa. tarj. 30.9 15.00 mennessä. Kohteesta voi tarjota myös hintapyyntöä vähemmän tai hintapyyntöä enemmän.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Rantojensuojeluohjelma-alue, Natura, Kaavamerkintä SL-4 Metsänhakkuisiin ei suojelumerkinnällä ole ollut vaikutusta. Ely;n kanta metsänkäsittelyyn lisätään esitteelle arviolta 30.8 mennessä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteristä ei ilmene tieoikeuksia. Saareen kulku on on ollut Tyltynniementien kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 213-876-32-1 Pohjois-Puulan osakaskunta 2) Yhteinen vesialue 491-876-61-1 Rauhajärven osakaskunta 3) Yhteinen vesilalue 491-876-67-1 Kyyveden osakaskunta