Mikkelin Anttolassa lähellä Neitvuorta Rahilammen tien päässä noin 9,3 ha erillinen palsta isommasta kiinteistöstä. Riihilammen rantaa noin 248 m.  Kiinteistölle voi saada poikkeamisluvalla rantarakentamista koskevan poikkeamisluvan. hp. 39 000 euroa. Tarjoukset 10.6 15.00 mennessä. Kohteesta voi tarjota hintapyyntöä enemmän tai vähemmän. Tie on lanattu 15.5.2019 ja henkilöautolla pääsee perille.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Mikkelin kaupungin kaavoituksesta saadun tiedon mukaan kiinteistölle voi olla mahdollista saada rantarakentamista koskevan poikkeamisluvan yhdelle loma-asunnolle.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Rahilammen metsätie 2) Rajoitettu talvitieoikeus kiinteistöillä 491-487-19-19 ja 491-487-19-20 keskenään. Tieoikeuden sijainti on selvityksessä ja tieto tieoikeuden sisällöstä lisätään esitteelle myöhemmin. Tilan lohkomiskartta on lisätty esitteelle 15.5. Lohkomiskartassa on merkintä talvitieras. 3 metriä. Lisäksi kiinteistörekisteriottella maininta: aikaisemmin perusteteet rasitteet koskevat tätä rekisteriyksikköä. Muut kiinteistörekisteriotteelta ilmenevät tierasitteet eivät koske myytävää määräalaa Kaupan kohde ei saa osuutta kiinteistön kiinteistörekisteriotteelta ilmenevään venevalkamaaan.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rahilammen metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohde saa 10 % kantakiinteistön osuuksista yhteisiin vesialueisiin 1) Yhteinen vesialue 491-487-876-1 Pitkälahti 2,4 osakaskunta 2) Yhteinen vesialue 491-876-48-0 Pitkälahden osakaskunta 3) Yhteinen Vesilaue 623-876-14-1 Yhteinen vesialue Kaupan kohde ei saa osuutta kantakiinteistön osuuksiin yhteisiin maa-alueisiin