Myydään Mikkelin Ihastjärvellä Karnuntiehen rajoittuva metsätila. Hyvä puusto,puustoa on noin 4400 m3. Peltoa on noin 3,33 ha. Tilan itäpään läheisyydessä naapurikiinteistöillä on maa-aineksen ottoalueita.   Voi tarjota koko noin 44,7 hehtaarin kiinteistöstä, noin 39,9 hehtaarin metsätilasta ja liitekarttaan sinisellä merkitystä noin 4,8 hehtaarin määräalasta (kuviot 123-124.1) erikseen. Pihapiiri ja noin 15,1 ha jää myyjälle määräalana ja pihapiiri ei ole myynnissä. hp. 210 000 euroa. Pyydetään tarjouksia 17.6 15.00 mennessä. Kohteesta voi tarjota hintapyyntöä enemmän tai vähemmän. 21.5 esitteen liitteksi on lisätty tietoa maa-aineksen laadusta ja määrästä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Luonnonsuojelualue, yksityinen suojelualue Kiinteistön omistaja on vuonna 2001 tehnyt sopimuksen luonnonsuojelualueen perustamisesta kuvioille 124 ja 124,1, pinta-ala noin 0,2 ha.Omistaja on saanut alueen suojelusta korvauksen ja alueella on kiellettyä mm. metsänhakkuu. Ennen ostotarjouksen tekoa on mahdollisuus saada välittäjältä tiedoksi suojelualueen rauhoitusmääräukset. 2) Karnu-Korteniementien yksityistie.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Karnu-Korteniementie Valkeajärventien suuntaan, Sorakuopilta Valkeajärventielle ei ole tienhoitokuntaa. Myytävän kiinteistön eteläpuolisen tilan (491-401-4-5) omistaja on antanut kirjallisen suostumuksen, että hän maan kautta voi tarvittaessa muodostaa sorakuoppien suuntaan tieoikeuden, mikäli kiinteistön ostaja haluaa hakea tieoikeutta tilan itäpäästä sorakuoppien kautta Valkeajärventielle. Ostaja vastaa tietoimituskustannuksista, jos haluaa virallistaa tieoikeuden. Myyjäkiinteistö ei ole ollut Valkeajärventien osakas ja mikäli ostaja jatkossa käyttää Valkeajärventietä, syntyy ostajalle velvollisuus osallistua Valkeajärventien kunnossapitoon käyttönsä mukaan.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

on osuuksia: 1) Yhteinen maa-alue 491-401-878-7 Venevalkama 2) Yhteinen vesialue 491-876-67-1 Kyyveden osakaskunta