Myytävänä Harvion ja Luonterin välissä olevassa Korvensaaresta noin 10,4 hehtaarin metsätila. Puusto n. 2080 m3.Myyjä pidättää tilan länsireunasta noin 1,3 ha määräalana. hp. 75 000 euroa. Myydään ilman tarjousaikaa. Tee tarjous.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

kaavamerkintä SL-1, luonnonsuojelualue tai suojeltavaksi tarkoitettu alue. Suojelumääräykset ovat luonnonsuojelulain mukaisen rauhoituspäätöksen mukaiset. Metsän käsittelyssä on maisemalliset tekijät ja luonnon arvot otettava erityisesti huomioon. Kaava on oikeusvaikutteinen. Kiinteistö on Natura ja rantojensuojeluohjelma-alueella

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Talousveden ottamisrasite ja 1 m polkurasite viidellä eri kiinteistöllä. 2) Kiinteistöllä on puutavaran varastointioikeus ja 6 m tieoikeus tila Puikonniemi 491-487-2-243 alueella.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

6 m tieoikeus puutavaran varastointipaikalle.

Osuus yhteisiin Ei ole