Kaksi metsätilaa Nevalantien varressa. Hp. 33 000 euroa. Tiloista voi tarjota myös hintapyyntöä enemmän tai vähemmän.  Kiinteistöllä on kuolettavia panttikirjoja,joiden kuoletus voidaan tehdä vasta tammikuussa 2020. Kaupat kohteesta voidaan tehdä vasta  2020, kun panttikirjat on kuoletettu.  Huom! kuviolla 4 on vanha kaivo. kaivo on merkitty kuitunauhalla 17.10. esitteen liitteenä olevan kuvan mukaisesti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöä Seppla 2 rasittaa kiinteistön Seppola 3 ja kiinteistön Kantala 491-491-3-70 tieoikeus,

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Molemmilla kiinteistöllä on 3 kirjallista panttikirjaa, jotka kuoletetaan myyjän kustannuksella. Kiinteistöt myydään kaikista rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevalla Seppola 3 kiinteistöllä ja kiinteistöllä Kantala 491-491-3-70 on 3 m tieoikeus kaupan kohteena olevan Seppola 2 tilan alueella. Kiinteistöllä Seppola 3 on tierasiteoikeus tilan Seppola 2 alueella.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Molemmilla kiinteistöillä on: 1) Kyyveden osakaskunta 491-876-67-1 2) Yhteinen vesialue 593-876-30-1 Pyhäjärven osakaskunta 3) Yhteinen vesialue 593-876-32-1 Naakkiman osakaskunta