Tila, jossa on erikseen metsäpalsta ja kotipalsta. Kotipalstalla on peltoa ja purkukuntoinen asuintalo (sähkö-ja vesliittymät voimassa) ja talousrakennuksia, metsäpalstalla on myös vähän peltoa. Tarjouksia voi tehdän myös palstoittain ja pelloista erikseen. Pellot on vuokrattu, vuokraukset päättyy 7.4.2020 ja 1.4.2020.

Metsäpalstan harvennuskuvioista (arvio 400 m3) tehty pystykauppasopimus StoraEnson kanssa, kauppa voidaan siirtää uudelle omistajalle. Ennakkoraivausta mhy tehnyt leimikon hakkuuta varten, kustannus 1330 euroa, kemera rahaa tulee 1,8 hehtaarille.  Ostajalle tulee nettona raivauksesta laskua n. 600 euroa.

Metsäpalstan pohjoisosaan tulossa levennys sähkölinjakatuun.

Metsäpalsta on varausalueella (litium malmisto).

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, voimalinjat ja rautatien suoja-alue, katso kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 494-403-876-2 Muhoksen jakokunta, yhteinen maa-alue 494-403-878-1, yhteinen maa-alue 494-403-878-61 ja yhteinen maa-alue 494-403-878-113