Multia Heinäperä määräala n. 60 ha. Puusto n. 8790 m3. Mäntyvaltaiset metsät. Koostuu kahdesta erillisestä palstasta. Varttunutta kasvatusmetsää yli 70 % pinta-alasta.  Kohteen keskipuusto n. 140 m3 /ha. Kasvatusmetsissä hyvät hakkuumahdollisuudet. Maapohjat pääosin kuivahkoa kangasta (VT). Isommalle palstalle metsäautotie. Hyvät metsästysmaastot.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 31.1.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava ei kohdistu kaupan kohteena olevaan määräalaan.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Heinäperän yksityistiellä ja Heinämäen metsätiellä . (ks. kiinteistön karttatuloste ja kiinteistörekisteriote). Tieyksikkömaksu n. 80 e /v.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 495-403-876-2 Vilhulan jakokunta 2) Yhteinen vesialue 495-403-876-4 Pirttilampi 3) Yhteinen vesialue 495-403-876-5 Turvelampi