Pääosin mäntyvaltaista kasvatusmetsää. Syrjäinen sijainti. Hyvät metsästysmaastot.

Multia Peurala 12,12 ha. Puusto n. 960 m3. Varttunutta kasvatusmetsää n. 57 % pinta-alasta, nuorta kasvatusmetsää n. 25 % pinta-alasta ja uudistuskypsää metsää n. 18 % pinta-alasta. Kasvatusmetsät pääosin harvennettu. Hyvät metsästysmaastot. Tila rajoituu itärajaltaan Rajajokeen. 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 2.6.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteessa 13.3.2020 ei merkintää tierasitteista. Halkomistoimituksessa v. 1937 ja toimituksessa v. 1981 ei ole perustettu mitään uusia rasitteita. Virallisen tieoikeuden perustaminen edellyttää yksityistietoimitusta. Yksityistietoimituksesta ja sen kustannuksista saa lisätietoja maanmittauslaitoksesta. ks LISÄTIETOLINKKI

Osuus yhteisiin Ei ole