Multia Isojärvi 17,53 ha. Puusto n.2860 m3. Tilan maapohjista lehtomaista kangasta n. 8,4 ha ja tuoretta kangasta n. 6,6 ha. Uudistuskypsää metsää n. 7,7 ha. Puuston kasvu n. 5,7 m3/ha/vuosi. Suunnitelman mukainen hakkuumäärä 10- vuotiskaudella n. 2050 m3. Taimikot hoidettuja. 

Tilalla 70-luvulla rakennettu n.75 m2 vesivahinkoinen päärakennus, joka ollut asumattomana n. 13 vuotta ja lämmitys ollut pois käytöstä useita vuosia.  Ei sovellu nykykunnoltaan asuinkäyttöön. Talossa on ollut öljylämmitys, maanalainen muovinen öljysäiliö, jonka kuntoa ei ole tarkastettu. Tilalla on sähköliittymä, oma kaivo, vanha navettarakennus, vanha päärakennus, aittarakennus, puuvarasto, pihasauna, riihi, vanha pajarakennus ja kaksi latoa. 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 28.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Multian rantayleiskaava. Kaavamerkintä MY (maa- ja metsätalousvaltainen alue , jolla on erityisiä ympäristöarvoja tai ulkoilun ohjaamistarvetta), tilan pohjoisosassa. ks. kaavakarttaote ja kaavaseloste

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieyksikkömaksu n. 100 € v, v 2019

Osuus yhteisiin Ei ole
Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella on energiatodistus