Multian Nikaranperä 13,9 ha. Puusto 1620 m3. Tilalla on hyvään kasvukuntoon harvennettuja kasvatusmetsiä n.10,5 ha. Uudistuskypsää metsää n. 2 ha. Taimikkoa n. 1ha, johon lähivuosina tehtävä varhaisperkaus. Tilan pinta-alasta  puolet (MT) tuoretta kangasta tai vastaavaa suota. Hyvät tieyhteydet.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 5.6.2019 klo 15.00 mennessä.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava tilan eteläosassa. Kaavamerkintä (M): maa- ja metsätalousvaltainen alue ja (luo): luonnonympäristön kannalta arvokas alue. ks. lisätietolinkki / Multian kunnan rantayleiskaava.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ja maantiensuoja-alue.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Möykyn yksityistiellä.

Osuus yhteisiin Ei ole