Multia Soutujoki 32,73 ha. Puusto n. 3700 m3. Tilalla on varttuneita kasvatusmetsiä n.78 % pinta-alasta, nuoria kasvatusmetsiä n.19 % pinta-alasta ja taimikoita vain n. 3 % pinta-alasta. Varttuneet kasvatusmetsät harvennettu viime vuosina hyvään kasvukuntoon. Nykypuuston vuotuinen kasvu n. 6.2 m3/ha/v. Maapohjista (VT)kuivahkoa kangasta n. 26 ha ja (MT) tuoretta kangasta n. 7,2 ha. Tilalle metsäautotie.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 6.11.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Porokydön metsätiellä

Osuus yhteisiin Ei ole