Multia 10,7 ha. Lähellä Multian taajamaa sijaitseva kahdesta erillisestä palstasta koostuva metsätila. Puusto n. 1640 m3. Heti hakattavissa olevaa puustoa. Läntisellä palstalla kaksi rakentamatonta erillispientalojen rantayleiskaavan mukaista rantarakennuspaikkaa (AO-2). Itäisellä palstalla vanhat huonokuntoiset rakennukset ja sähköliittymä. Hyvä puuhapalsta, jonne hyvät tieyhteydet.

 

Huom ! Ei erillisä tarjousaikaa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaavaan merkitty kaksi rakentamatonta erillispientalojen rantarakennuspaikka (AO-2). Alue on tarkoitettu ympärivuotisten erillispientalojen rakentamiseen. Rakentamiseen ja rakennusjärjestykseen liittyvistä asioista saa tarkempaa tietoa Multian kunnasta. Lisäksi kohteella on kaavamerkinnät M ja luo. (M): Maa- ja metsätalousvaltainen alue. (luo): Luonnonympäristön tai eläimistön kannalta arvokas alue. Maisemaa olennaisesti muuttavat metsänkäsittelytoimet on kielletty ranta-alueella. Kaava-alueen hakkuut vaativat maisematyöluvan.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

ks. liitteenä oleva kaavakartta. Rakennusmääräyksistä saa tarkempaa tietoa Multian kunnasta.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasitteet ks. kiinteistörekisteriote 2.8.2017

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Haarajärven yksityistiellä. Tieyksikkömaksu 42,00 € v.2017.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 495-403-876-2 Vilhulan jakokunta. 2) Yhteinen vesialue 495-876-3-0 Tarhapään jakokunta.