Tilakokonaisuus, jossa Hyväpuustoista metsää noin 1,8 ha, vanhoja peltoja noin 1,1 ha ja purkuntoiset rakennukset.

Kohteen arvioitu kokonaispuusto 512 m3, josta valtaosa havutukkia. Pellot soveltuvat esim. riistapelloksi tai sitten metsitykseen, pienentämään hiilijalanjälkeä. Huom! Peltoja viljety aktiivisesti viimeksi vuonna 2016, joten lohkotunnukset on olemassa. Rakennukset purkukuntoiset. Kohde myydään tarjousten perusteella. Kohteen arvioitu metsätalousarvo 22.724 euroa. Hyvä sijainti ja hyvät kasvupohjat. Kannattaa tutustua, sopii vaikka metsämiehen tukikohdaksi! (Päivitetty tietoja 14.10.2020, peltojen osalta)

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita. Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Hirvijärven metsätie. Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue, 503-497-876-3, Hirvijärvi