Metsätiloja Nakkilassa

Nakkilassa kaksi tilaa myynnissä. Tullerinsuolla oleva tila on kasvatusmetsiä, varttunutta kasvatusmetsää 8,6 hehtaaria ja nuorta kasvatusmetsää 2,8 hehtaaria. Kaasanmäen kappaleella on puoli hehtaaria uudistuskypsää metsää, 1,9 hehtaaria varttunutta kasvatusmetsää ja 0,6 hehtaaria taimikoita. Kaasankappaleen sisällä on erillinen kiinteistö, joka ei kuulu kauppaan. 

Tarjoukset tiloista 20.1.2019. Tarjoukset voi tehdä molemmista tiloista yhdessä tai erikseen. 

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On