Kaksi hyväpuustoista määräalaa Nakkilassa

Myytävä kohde on rehevällä kasvupohjalla olevaa metsää. Suurin osa on varttunutta kasvatusmetsää, jossa ensiharvennus on tehty ajallaan. Harvennuksen jälkeen puusto on järeytynyt hyvin. Kohteella on myös 1,1 hehtaaria uudistuskypsää metsää ja noin puoli hehtaaria nuorta metsää

Tarjoukset 13.6.2019

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On