Reheviä nuoria puustoja ja Pyhäjärven rannassa hieman järeääkin puuta.

Mukava metsätila, jolla on myös Pyhäjärven rantaa yhteensä noin 190 metriä. Rannasta 60 metriä jää erikseen myynnissä olevaan rantarakennuspaikkaan, mutta metsäänkin vielä noin 130 metriä. Rakennusoikeutta metsätilaan jäävällä rannalla ei ole.

Pääosa alasta nuorta kovakasvuista puustoa, mutta myös heti hakattavaa puuta löytyy. Tilalle on rakennettava tie yhdessä myytävän tontin kanssa. Tieoikeus selviää karttaliitteestä.

Tontin esite löytyy osoitteesta: https://www.metsatilat.fi/tontit/nokia/tottijarvi-pyhajarven-iso-rantato...

 

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Rantojen osayleiskaava tilan rantaosalla.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Rantarakennuspaikka on eri kohteena myynissä. Ostamalla koko tilan säästyy lohkomiskustannuksilta.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus selviää karttaliitteestä. Tie on rakennettava.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 922-442-876-1 Vakkalan vedet (922-442-876-1, 536-444-876-1)