Nurmijärvellä kahdesta palstasta muodostuva kiinteistö.  Keskeinen sijainti Nurmijärven, Hyvinkään ja Järvenpään vaikutusalueella, kuitenkin hieman sivussa Kantatie 45:stä  puomien takana. Isommalle palstalle, noin 1,5 ha,  on rakennettu mullanjalostustoimintaa varten kenttä. Palstalla on ollut maa-ainesten ottotoimintaa, minkä jälkeen noin 3000 m3 alueelle on savikerroksen päälle tehty sala-ojitus, suodatinkangas ja soramurskekerros. Reilun 100 m2 alueella on lisäksi kalvo polttoaineen tankkauspaikkaa varten. Palsta sijaitsee pohjavesialueella ja em. toiminnalle on AVI:n lupa.

Pienempi palsta on noin 1 ha. Palsta on pääosin voimalinja-aluetta. Palstan reuna-alueilla kasvaa sekalaista puustoa.

Myytävä tila on Multasora -niminen tila, kiinteistötunnus 543-412-1-926. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 2,475 ha.

Mahdollinen muut toiminta alueella: lisätiedot Nurmijärven kunta/ympäristönsuojeluviranomainen ja ELY-keskus .

TILA MYYDÄÄN TARJOUSTEN PERUSTEELLA.  Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset. Tarjoukset viimeistään 29.6.2021 klo 23.59.
Lähetä tarjous mieluiten Tee tarjous-painikkeen kautta, sähköpostilla välittäjälle tai kirjeitse osoitteeseen Etelä-Suomen metsätilat LKV, Kansankatu 8,1 5870 Hollola.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Nurmijärven koko kuntaa koskeva oikeusvaikutukseton yleiskaava. Liitteenä olevan kaavakartan mukaan kaavamerkinnät EO/M2 (= maa-ainesten ottoalue) ja ET (ehteiskuntateknisen huollon alue). Kunnasta saadun tiedon mukaan tulevaisuudessa on tarkoitus laatia alueelle oikeusvaikutteinen osayleiskaava, mutta tähän voi vielä kulua useampi vuosi.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimansiirtolinja, kts. kiinteistörekisteriote ja kr-kartta. Pienemmän palsta alueella pohjois-etelä suunnassa kulkee Päijännetunneli, kts. kr-kartta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Isompi palsta kiinteistörekisterin mukaan Soratien kautta ja pienempi palsta Muuntamontien kautta.

Osuus yhteisiin Ei ole